ام جی MG

نام خودرو : ام جی MG350

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : 66 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

 نام خودروام جی MG 6

ظرفیت باتری : 74 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت