ایران خودرو

نام خودرو : دنا 

ظرفیت باتری : 66 آمپر

ظرفیت جایگزین : 80 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

 نام خودرو : سمند 

ظرفیت باتری : 66 آمپر

ظرفیت جایگزین : 74 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

نام خودرو : رانا

ظرفیت باتری : 50 آمپر

ظرفیت جایگزین : ندارد

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

نام خودرو : پژو 206

ظرفیت باتری : 50 آمپر

ظرفیت جایگزین : 62 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

 نام خودرو : پژو پارس

ظرفیت باتری : 66 آمپر

ظرفیت جایگزین : 74-90 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

نام خودرو : پژو 405

ظرفیت باتری : 66 آمپر

ظرفیت جایگزین : 74 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

نام خودرو : پژو 207

ظرفیت باتری : 50 آمپر

ظرفیت جایگزین : ندارد

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

 نام خودرو : L90

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : ندارد

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

نام خودرو : 2008

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : ندارد

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

نام خودرو : پیکان وانت

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : ندارد

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

 نام خودرو : آریسان

ظرفیت باتری : 66 آمپر

ظرفیت جایگزین : ندارد

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

 نام خودرو : روآ

ظرفیت باتری : 66 آمپر

ظرفیت جایگزین : 74-60 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ